دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان
شعارسال98
معاونت امور دانشجويي و فرهنگي

 

سلمان حميدي

 

معاونت دانشجويي و فرهنگي

 

وبسايت | آدرس ايميل04446285400 داخلي 109

 

 

Rounded Rectangle: اطلاعات تحصيلي

 

           

 

 

مقطع تحصيلي رشته و گرايش

نام دانشگاه


 

مقطع تحصيلي رشته و گرايش

نام دانشگاه


 

مقطع تحصيلي رشته و گرايش

نام دانشگاه


   

 


 

 

 

 

 

معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي عهده دار سياستگذاري ،برنامه ريزي و سازماندهي امور رفاهي ،معيشتي و روان شناختي دانشجويان و ارائه خدمات به آنان، متولي مديريت فعاليت هاي فرهنگي در سطح اساتيد، كاركنان و دانشجويان و اعمال نظارت و حمايت هاي لازم مي باشد. نظارت برحسن اجراي آيين نامه ها و ضوابط اجرايي واحد هاي تابعه، سياست گذاري جهت ارتقاي امور و بهبود وضعيت ،رسيدگي به مسائل ومشكلات دانشجويان وجلب رضايت آنان، همچنين تعيين خط مشي هاي كلي درمسائل امور رفاهي ، فوق برنامه ، مشاوره ، صدور مدارك فارغ التحصيلي‌، نقل و انتقال دانشجويان و امور فرهنگي از ديگر وظايف اين معاونت مي باشد. فلسفه وجودي‌ و مأموريت اصلي‌ معاونت دانشجويي‌ و فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي‌ ايجاد بستري‌ مطمئن براي‌ مشاركت دانشجويان  مي‌ باشد و از طريق درك انتظارات سعي‌ مي نمايد نسبت به تامين نياز دانشجويان و ارتقاي امور تحصيلي، فرهنگي، رفاهي و...اقدام نمايد.
 
 
 
  
تاریخ به روز رسانی: 1395/07/11
تعداد بازدید: 4936
كليه حقوق پايگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوكان مي باشد.
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه