دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان
شعارسال1400
روابط عمومي

 

كامل هاشمي

 

مسئول روابط عمومي 

 

وبسايت | آدرس ايميل04446285400 داخلي 134

 

 

Rounded Rectangle: اطلاعات تحصيلي

 

           

 

 

مقطع تحصيلي رشته و گرايش

نام دانشگاه


 

مقطع تحصيلي رشته و گرايش

نام دانشگاه


 

مقطع تحصيلي رشته و گرايش

نام دانشگاه


   

 


 

 

 

 

   جمع آوري و تمركز اطلاعات و اخبار مربوط به فعاليتها، اقدامات، طرحها و برنامه هاي واحد دانشگاهي به منظور تنطيم سايتهاي خبري، تبليغاتي و اجراي طرحهاي انتشاراتي و تبليغاتي جهت آگاه ساختن اذهان عمومي از پيشرفتهاي واحد دانشگاهي.

   گردآوري و بررسي مقالات و مطالب منتشره در وسائل ارتباط جمعي مربوط به واحد دانشگاهي جهت انعكاس به مبادي ذيربط.
 
   فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل بين مردم و مسئولين دانشگاه از طريق برگزاري مصاحبه با رسانه هاي گروهي و ملاقات‌ها و بازديدها و برپائي سخنرانيها.
 
   برقراري ارتباط با دفاتر روابط عمومي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي به منظور آگاهي از برنامه‌ها و سمينارها و كنفرانس هاي آنان.
 
   تهيه و تدوين بيانيه ها، اخبار، اطلاعيه ها، آگهي ها، پيام هاي واحد دانشگاهي و ترتيب نشر و انعكاس آنان در رسانه هاي گروهي.
 
   بررسي مطالب منتشر شده در رسانه هاي گروهي و مجامع عمومي در رابطه با فعاليتهاي واحد دانشگاهي به منظور اطلاع، انعكاس و پاسخگوئي درصورت نياز.
 
   برنامه ريزي و اقدام جهت تدوين نشريات و روزنامه هاي مناسب جهت توزيع بين مسئولين و نظارت بر اجراي امور انتشاراتي واحد دانشگاهي و انجام امور خطاطي و طراحي در زمينه هاي تبليغاتي با همكاري ساير مسئولين مربوط.
 
   دعوت از خبرنگاران رسانه هاي گروهي جهت شركت در مراسم مختلف واحد دانشگاهي.
 
   انجام كليه امور مربوط به تهيه فيلم و عكس و اسلايد از رويدادهاي مهم فعاليتهاي واحدهاي دانشگاهي و نمايش فيلم در مناسبتهاي مربوط.
 
   انعكاس فعاليتها، برنامه‌ها و طرح هاي واحد دانشگاهي به مردم از طريق برپائي نمايشگاه عكس، اسلايد و فيلم و ايجاد آرشيو سمعي و بصري، اطلاعاتي و مطبوعاتي.
 
   بررسي و مطالعه و برنامه ريزي در مورد نيازهاي تبليغاتي قسمت هاي مختلف واحد دانشگاهي.
 
   ايجاد تمهيدات لازم به منظور شركت در مجالس جشن، سوگواري مربوط به اساتيد، كاركنان و خانواده هاي آنان به نمايندگي از طرف واحد دانشگاهي.
 
   بررسي ديدگاهها و سنجش افكار عمومي درچهارچوب وظائف محوله و ارائه نتايج حاصله به رياست واحد دانشگاهي و مسئولين مربوط به منظور اتخاذ روش هاي مطلوب و تدوين طرحها و برنامه هاي لازم در اين زمينه.
 
   نظارت بر تهيه، انتشار و توزيع بولتن‌ها و بروشورهاي اخبار و اطلاعات واحد جهت آگاهي كاركنان، دانشجويان و قسمتهاي تابعه.
 
   همكاري در تهيه بودجه سالانه مربوط به برنامه هاي تشريفاتي و تبليغاتي واحد دانشگاهي.
 
   مشاركت و همكاري در برنامه ريزي، اعطاي مجوز و نظارت بر كليه نشريات ادواري واحد دانشگاهي.
 
   برنامه ريزي و اقدام جهت تدوين و انتشار نشريات ادواري ويژه روابط عمومي با همكاري مبادي ذيربط.

 

   همكاري در برنامه ريزي جهت برپائي نمايشگاههاي مختلف فرهنگي، دانشجويي، پژوهشي و آموزشي واحد دانشگاهي.

 

   برنامه ريزي جهت حضور در نمايشگاههاي مرتبط با وظائف واحد دانشگاهي با همكاري قسمت مربوط.
 
   همكاري در تنظيم برنامه و اداره امور اجرائي، همايشها، راهپيمائي ها، نمايشگاهها و برنامه هاي مرتبط با وظايف دانشگاه.
 
   انجام ساير وظائف مربوط برحسب تصميم و ارجاع مقام مافوق.
 
 
 
 
  
تاریخ به روز رسانی: 1396/09/29
تعداد بازدید: 7979
كليه حقوق پايگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوكان مي باشد.
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه