دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان
شعارسال98
معاون اداري و مالي دانشگاه

 

يداله رشيدي

 

معاون اداري و مالي دانشگاه 

 

وب سايت |  y.rashidie@gmail.com  | 04446285400 داخلي 115

 

 

Rounded Rectangle: اطلاعات تحصيلي

 

           

 

 

مقطع تحصيلي رشته و گرايش

نام دانشگاه


 

مقطع تحصيلي رشته و گرايش

نام دانشگاه


 

مقطع تحصيلي رشته و گرايش

نام دانشگاه


   

 


 

 

 

 

 

معاونت اداري و مالي به عنوان حامي و پشتيبان كليه ي حوزه هاي دانشگاه با هدف تامين و بهبود امكانات مورد نياز آنها عمل مي نمايد تا همه ي اركان دانشگاه منطبق و همسو با استراتژي ها و ماموريت هاي اساسي آن حركت نمايند. ايجاد هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي تابعه و ارائه راهنمايي هاي لازم در موارد لزوم تعيين خط مشي اجرايي دانشگاه در امور اداري و مالي بر عهده اين معاونت مي‌باشد .
 
   تامين نيروي انساني مورد نياز واحد برابر پست هاي سازماني مصوب و ساير مقررات مربوط
 
   اجراي دقيق كليه ضوابط ودستورالعمل هاي مالي و اداري مصوب دانشگاه آزاداسلامي
 
   اجراي دقيق دستورالعمل هاي استخدامي
 
   تهيه و تدارك مايحتاج واحد در چهارچوب ضوابط تعيين شده
 
   حفظ و حراست از ساختمان ها و وسايل واحد و انجام تعميرات لازم وسايل تاسيساتي و تجهيزاتي طبق ضوابط مربوط
 
   تهيه گزارش اوليه دريافت ها و پرداخت ها و ارائه آن به سازمان مركزي  
 
 
 
  

 


 

 

 

 

      مدرس دانشگاههاي پيام نور بوكان ومهاباد از سال 87

     مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوكان و سقز
 
 
 

 


 

 

 

 

   بررسي اعتبار مدلهاي هزينه سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
   بررسي فرايندهاي كارآفريني مبتني بر علم
 
   بررسي موانع موجود در كارآفريني و توسعه اقتصادي توسط زنان
 
   ميزان استفاده مديران از اطلاعات حسابداري در تصميم گيريها
 
   عضو انجمن حسابداران خبره ايران
 
   
   
  
تاریخ به روز رسانی: 1395/07/10
تعداد بازدید: 6461
كليه حقوق پايگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوكان مي باشد.
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه