دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان
شعارسال1400
امور اداري

 

شورش دهبان

 

مسئول امور اداري 

 

وبسايت | آدرس ايميل04446285400 داخلي 126

 

 

Rounded Rectangle: اطلاعات تحصيلي

 

           

 

 

مقطع تحصيلي رشته و گرايش

نام دانشگاه


 

مقطع تحصيلي رشته و گرايش

نام دانشگاه


 

مقطع تحصيلي رشته و گرايش

نام دانشگاه


   

 


 

 

 

 

    پيش بيني و تأمين نيروي انساني مورد نياز طرح بر اساس قوانين و مقررات مربوطه
 
    اجراي قوانين، مقررات و كليه ضوابط مربوط به استخدام و به كار گيري نيروي انساني
 
    ارائه نظرات اصلاحي در زمينه امور اداري به واحدهاي ذيربط و همكاري مؤثر با مسئولين
 
    تهيه و ارائه برنامه هاي زماني كاركنان و نظارت بر حسن اجراي آن بر اساس قوانين، مقررات و بخشنامه هاي مربوطه
 
    انجام اقدامات لازم در زمينه تأمين خدمات عمومي نظير آب، برق، مخابرات، سوخت، حمل و نقل، نگهباني، چاپ و تكثير، تاسيسات و ...
 
    نظارت بر اجراي قوانين، مقررات، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مالي، اداري و استخدامي و عندالزوم
 
    تهيه دستورالعملهاي داخلي جهت رفع مسائل و مشكلات موجود
 
    جمع آوري، طبقه بندي، تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات پرسنل
 
    انجام كليه امور پرسنلي كاركنان شامل: ترفيعات، تشويقات، تنبيهات، تغييرات، نقل و انتقالات، مرخصي و ماموريتهاي روزانه و ساعتي و ... در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه
 
    شركت در جلسات و كميسيونهاي مختلف مرتبط، يا بر اساس دستور تهيه گزارش جهت مقام مافوق
 
    تهيه شرح وظايف پستهاي سازماني با همكاري واحدهاي ذيربط
 
    پيشنهاد در مورد نيازهاي آموزشي پرسنل تحت سرپرستي
 
    سازماندهي فعاليت مديريت زيرمجموعه، تقسيم كار بين آنها و نظارت بر حسن اجراي امور در كليه واحدهاي تحت سرپرستي
 
    سرپرستي و نظارت بر فعاليت امور كارپردازي و خدمات طرح
 
    سرپرستي و نظارت بر فعاليت انبار فني
 
    سرپرستي و نظارت بر فعاليت امور نقليه
 
    تهيه گزارشات لازم طبق دستور مافوق
 
 
 
  
تاریخ به روز رسانی: 1396/04/23
تعداد بازدید: 7084
كليه حقوق پايگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوكان مي باشد.
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه