دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان
شعارسال98
حقوق و دستمزد

 

شورش دهبان

 

مسئول حقوق و دستمزد

 

وبسايت | آدرس ايميل04446285400 داخلي 126

 

 

Rounded Rectangle: اطلاعات تحصيلي

 

           

 

 

مقطع تحصيلي رشته و گرايش

نام دانشگاه


 

مقطع تحصيلي رشته و گرايش

نام دانشگاه


 

مقطع تحصيلي رشته و گرايش

نام دانشگاه


   

 


 

 

 

 

 

الف) بخش حق التدريس اساتيد مدعو وهيات علمي :
 
             پرداخت حق التدريس اساتيد مدعو
        
            پرداخت اضافه تدريس اعضاء هيات علمي
 
            پرداخت حق الزحمه معرفي به استاد
 
            پرداخت حق الزحمه كلاسهاي آموزش ضمن خدمت
 

ب)بخش حقوق ومزاياي كاركنان :

 
            ثبت اقلام مطالبات كاركنان: نظير بازخريد مرخصي- كمك هزينه ازدواج- كمك هزينه تولد فرزند- كمك هزينه مهد كودك فرزندان كارمندان- تخفيف شهريه و ....
 
            ثبت اقلام بدهي كاركنان: نظيرمساعده- اضافه دريافت حقوق- كسر كار ناشي از مرخصي استعلاجي و نظايرآن- تعاوني مصرف- بدهي هاي مربوط به خسارت و غرامتها .
 
            فعال سازي احكام جديد پرسنلي و محاسبه بدهي و مطالبات مربوطه .
 
           بررسي كليه احكام صادره از سوي امور كاركنان وانطباق آنها با بخشنامه ها .
 

ج) بخش حقوق و مزاياي اعضاء هيات علمي:

 
            ثبت اقلام مطالبات هيات علمي- مانند بازخريد مرخصي- كمك هزينه ازدواج- كمك هزينه تولد فرزند- كمك هزينه مهد كودك فرزندان-تخفيف شهريه و ...
 
            ثبت اقلام بدهي هيات علمي: نظير اضافه دريافت حقوق- كسركار ناشي از استعلاجي- تعاوني مصرف- كسر وام كنفرانس- كسر بدهي هاي متفرقه .
 
            فعال سازي احكام جديد پرسنلي و محاسبه بدهي و مطالبات مربوطه .
 
            بررسي  احكام صادره از سوي امور كارگزيني هيات علمي وانطباق آنها با بخشنامه ها .
 
            پرداخت وثبت دفاتر شهريه دانشجويان بورسيه.
 
            تنظيم ليست بيمه كاركنان وهيات علمي .
 
 
 
  
تاریخ به روز رسانی: 1396/04/23
تعداد بازدید: 5060
كليه حقوق پايگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوكان مي باشد.
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه