دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان
شعارسال1400
مدير آموزش

 

جعفر محمدي

 

مدير آموزش 

 

وبسايت | آدرس ايميل04446285400 داخلي 124

 

 

Rounded Rectangle: اطلاعات تحصيلي

 

           

 

 

مقطع تحصيلي رشته و گرايش

نام دانشگاه


 

مقطع تحصيلي رشته و گرايش

نام دانشگاه


 

مقطع تحصيلي رشته و گرايش

نام دانشگاه


   

 


 

 

 

 

 
   مطالعه و بررسي فعاليتهاي مربوط به رشته هاي مختلف به منظور تشخيص نيازهاي آموزشي.
 
   بررسي برنامه هاي آموزشي كليه رشته ها و واحدهاي آموزشي مورد نياز با همكاري اعضاي هيأت علمي و صاحبنظران.
 
   انجام مطالعات مستمر در زمينه برنامه هاي درسي رشته هاي مختلف با توجه به پيشرفت هاي علمي و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي به مراجع ذيربط.
 
   حصول اطمينان از حسن اجراي برنامه هاي آموزشي واحد از طريق اعمال نظارت بر ارزيابي برنامه هاي آموزشي.
 
   بررسي پيشنهاد دانشكاه و گروههاي آموزشي در زمينه تغير و يا توسعه برنامه هاي آموزشي و تهيه گزارش هاي تحليلي در اين زمينه به منظور طرح در شوراي واحد دانشگاهي.
 
   بررسي و مطالعه طرحهاي آموزشي كه از طرف دانشكده هاي مختلف و اعضاي هيأت علمي پيشنهاد مي گردد و تهيه گزارشهاي تحليلي به منظور طرح در شوراي آموزشي.
 
   نظارت و كنترل كار قسمتهاي تحت سرپرستي و ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي آنان.
 
   بررسي روشهاي آموزشي و ارائه پيشنهادهاي لازم درخصوص كاربرد روشهاي جديد آموزشي به گروههاي آموزشي واحد.
 
   نظارت بر كليه امور آموزشي واحد دانشگاهي.
 
   نظارت بر اجراي اصول كلي برنامه هاي آموزشي واحد با توجه به امكانات آموزشي موجود.
 
   پيشنهاد بودجه و نيروي انساني و ساير نيازمندي هاي آموزشي واحد با توجه به امكانات آموزشي موجود.
 
   انجام ساير امور مربوط بر حسب تشخيص و ارجاع مقام مافوق.
  
 
 
  
تاریخ به روز رسانی: 1395/07/17
تعداد بازدید: 6475
كليه حقوق پايگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوكان مي باشد.
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه