دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان
شعارسال98
اساسنامه

 

 

Rounded Rectangle: اطلاعات تحصيلي

 

           

 

 
از آنجائيكه دانشگاه آزاد اسلامي بخش مهمي از رسـالت آمـوزش و پـرورش اسـتعدادهاي فرزنـدان ميهن اسلامي را عهده دار مي‌باشد و با توجه به اهميت رشد و شكوفائي استعدادهاي جوان كـشور، شناسايي دانش آموزان، دانشجويان و دانش پژوهان جوان و مستعد، حمايت، تقويت و راهنمايي آن‌ها به منظور ارتقاء سطح دانش و بروز خلاقيت‌ها و نوآورري هاي آنان تأثير بـسزايي در نيـل بـه اهـداف دانشگاه خواهد داشت. لذا دانشگاه آزاد اسلامي تلاش مي‌كند تا تـسهيلات و امكانـات لازم را بـراي تشويق جوانان خلاق و كارآفرين و علاقمند به دانش و پژوهش از هر جهـت در چهـارچوب امكانـات موجود فراهم سازد و لذا به موجب اين اساسنامه باشگاه پژوهشگران تأسـيس شـده اسـت تـا گـامي مؤثر در دستيابي به اين امر مهم باشد.

فصل اول ـ كليات

ماده 1 - باشگاه پژوهشگران جوان موسسه اي است غير انتفاعي كه با هدف شناسايي، جذب، پرورش، حمايت و هدايت و اعتلاي سطح علمي دانش آموزان و دانشجويان و جوانان با استعداد كشور از طريق تشكل بخشيدن به آن‌ها در قالب گروه‌هاي پژوهشي و علمي تشكيل و زير نظر دانشگاه آزاد اسلامي فعاليت مي‌كند. مركز باشگاه در تهران بوده و در صورت تصويب هيأت امناء شعب آن مي‌تواند در تمامي شهرهاي كشور با همكاري واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي تشكيل گردد.

فصل دوم ـ وظايف

ماده 2 ـ باشگاه پژوهشگران جوان از طريق عمل به بندهاي زير سعي در رسيدن به اهداف تعيين شده مي‌نمايد:

 

http://iau-boukan.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/tick.png   شناسايي و جذب دانش آموزان، دانشجويان و جواناني كه داراي استعداد سرشار در رشته‌هاي مختلف علمي باشند.

 
http://iau-boukan.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/tick.png    برگزاري انواع مسابقات علمي براي شناسايي و تشويق دانش آموزان و دانشجويان و جوانان مستعد.
 
http://iau-boukan.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/tick.png   تدوين و انتشار جزوات، كتب و نشريات علمي و آموزشي لازم.
 
http://iau-boukan.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/tick.png   تشكيل جلسات سخنراني و بحث و نقد علمي از طريق دعوت استادان و صاحبنظران.
 
http://iau-boukan.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/tick.png    ايجاد شرايط و تسهيلات مناسب براي مطالعات و تحقيقات علمي، تهيه توليد و عرضه نتايج حاصل.
 
http://iau-boukan.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/tick.png   برقراري تماس با دانشگاه‌ها و مراكز علمي و آموزشي و پژوهشي داخل و خارج كشور
 
http://iau-boukan.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/tick.png    اعطاي جوايز، كمك هزينه و يا بورس تحصيلي به اعضاي واجد شرايط.
 
http://iau-boukan.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/tick.png    عرضه خدمات جنبي فرهنگي، ورزشي و رفاهي به اعضاي باشگاه.
 
http://iau-boukan.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/tick.png    برگزاري نمايشگاه‌ها از فعاليت‌هاي و دستاوردهاي جوانان مبتكر و خلاق.
 
http://iau-boukan.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/tick.png   برگزاري مسابقات المپياد علمي (در سطح باشگاه، ملي و بين المللي با هماهنگي مراجع قانوني).
 
http://iau-boukan.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/tick.png   برگزاري اردوها و تشكيل كلاسهاي لازم به منظور ايجاد آمادگي در اعضاي گروه‌ها.
 
http://iau-boukan.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/tick.png    برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي، پژوهشي و همايش‌هاي علمي لازم در سطح ملي و بين المللي.
 
http://iau-boukan.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/tick.png    انتخاب استعدادهاي بسيار درخشان از بين اعضاء باشگاه و پي گيري امور آنان در جهت تهيه و تأمين نيازهاي آنان از قبيل تهيه مواد، وسايل و دستگاه‌هاي پژوهشي، برخودار نمودن آنان از امكانات كارگاه‌ها و آزمايشگاه‌هاي پژوهشي در داخل و خارج كشور، اعزام اعضاء به همايش‌هاي ملي و بين المللي، چاپ و نشر آثار پژوهشي آنان، اعطاي جوايز وكمك هاي مالي به آنان. 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1395/06/31
تعداد بازدید: 3978
كليه حقوق پايگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوكان مي باشد.
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه