دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان
شعارسال1400
1397/10/17
اطلاعيه مناقصه سلف سرويس فرم تقاضاي شركت در مناقصه سلف سرويس


   

 

http://iau-boukan.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/tasks.png

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوكان در نظر دارد انجام كليه امور مربوط به تهيه مواد اوليه و طبخ و توزيع غذا در محل سلف سرويس خود را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران و شركت هاي واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از كليه شركت هاي مرتبط، دعوت مي شود با در دست داشتن رزومه كاري، جهت خريد اسناد مناقصه به دفتر امور مالي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوكان مراجعه نمايند. ميزان سپرده يا ضمانتنامه شركت در مناقصه، معادل مبلغ20/000/000 ريال هزينه خريد اوراق مزايده 100/000 ريال طي فيش واريزي به شماره حساب سيبا 0216507458005 بانك ملي ايران در وجه دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوكان و مدت انجام موضوع مناقصه يك سال شمسي است. ضمناً هزينه درج آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد. كليه پيشنهادات واصله حداكثر تا مورخ 97/11/05 توسط كمسيون معاملات واحد بوكان بازگشايي و متعاقباً برنده اعلام مي گردد.

زمان فروش اسناد توسط امور مالي دانشگاه :  97/10/18

حداكثر زمان عودت اسناد به دبيرخانه دانشگاه :  97/11/01

دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات و انعقاد قرار داد مختار است و كليه پيشنهادات مبهم و مشروط مردود خواهد بود. شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول اختيارات و تكليف دستگاه مناقصه گذار است.

آدرس : بوكان  بلوار استاد هژار روبروي شهرك فرهنگيان  تلفن 04446285400 داخلي 110

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوكان  

 

 جهت دريافت فرم  تقاضاي شركت در مناقصه سلف سرويس بر روي دانلود كليك كنيد.


 

http://iau-boukan.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/tasks.png

 

 

 

 

 

تعداد بازدید: 1914
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه