دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان
شعارسال1400
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منواصليمنواصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه رياست </span>حوزه رياست
رياست واحد
مسئول دفتر رياست
فناوري اطلاعات
روابط عمومي
ارتباط مستقيم با رياست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه معاون اداري مالي </span>حوزه معاون اداري مالي
حوزه معاون اداري مالي
امور اداري
حقوق و دستمزد
مدير مالي
امور شهريه دانشجويان
صندوق رفاه دانشجويي
انبار و اموال
حمل و نقل
تداركات
خدمات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي</span>حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي
معاونت امور دانشجويي و فرهنگي
Collapse تحصيلات تكميليتحصيلات تكميلي
مسئول تحصيلات تكميلي
بيانيه وچشم انداز
تاريخچه تحصيلات تكميلي
رشته ها و گرايش ها
آيين نامه ها و مصوبات
فرم ها
مدير آموزش
كارشناسان آموزش
بايگاني و امتحانات
مدير دانشجويي
امور فارغ التحصيلان
مسئول تربيت بدني
ليست رشته هاي واحد
آيين نامه هاي آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">چارت دروس كليه رشتهاي واحد</span>چارت دروس كليه رشتهاي واحد
رشته هاي كارداني واحد
رشته هاي كارشناسي واحد
رشته هاي كارشناسي ارشد واحد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور فرهنگي</span>امور فرهنگي
مسئول امور فرهنگي
ستاد اقامه نماز
قرآن و عترتحج عمره
ازدواج دانشجويي
كانونهاي فرهنگي
مسابقات فرهنگي
اردوهاي فرهنگي
كارگاه هاي فرهنگي
جشنواره ها و همايش ها
ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر
ستاد شاهد و امور ايثارگران
شوراي فرهنگي
گالري تصاوير
آيين نامه و فرمهاي فرهنگي
مسابقات قرآني
نشريات دانشجوئي
مناسبتهاي ملي و مذهبي
فعاليت هاي فوق برنامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه پژوهش</span>حوزه پژوهش
رئيس اداره پژوهش
كتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">باشگاه پژوهشگران جوان</span>باشگاه پژوهشگران جوان
درباره باشگاه
اساسنامه
آيين نامه عضويت
مزاياي عضويت
تقاضاي عضويت
شرايط عضويت استعداد درخشان
تماس با باشگاه
ساعات حضور
اخبار باشگاه
مسابقه ايده هاي برتر
دفتر ارتباط با صنعت
برنامه و بودجه
آزمايشگاهها و كارگاهها
همايش ها و سمينارها
انجمن هاي علمي ادبي و هنري
بخشنامه هاي پژوهشي
اداره امور پايان نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي اعضاي هيئت علمي</span>معرفي اعضاي هيئت علمي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه كامپيوتر</span>گروه كامپيوتر
رزوه اساتيد هيأت علمي گروه كامپيوتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه برق</span>گروه برق
دكتر لقمان ساماني
مهندس جمال اسماعيل پور
دكتر مهدي علي آقايي
دكتر سامرند شريفي
گروه عمران
گروه حسابداري
گروه زبان و ادبيات فارسي
گروه آموزش زبان انگليسي
گروه آموزش و پروش ابتدائي
گروه روانشناسي
گروه حقوق
گروه پايه
گروه تربيت بدنيكليه حقوق پايگاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوكان مي باشد.
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه